Små og store teams i samarbejde

Der er mange gode grunde til, at et alle, der arbejder i et firma, tager en dag ud af kalenderen, som de så bruger til at lave teambuilding op. Det kan være, at de tager på et kursus i teambuilding i Roskilde hos https://www.teambuilding-roskilde.dk/. Det er faktisk slet ikke usædvanligt, at firmaers HR afdeling, som ofte står for den slags firmaarrangementer, vælger, at teambuilding skal foregå et sted, hvor de fleste medarbejdere ikke føler sig hjemme. Det sætter nemlig alle på ’udebane’, og dermed er et af filtrene, vi har i os elimineret. Vi har nemlig alle sammen visse forbehold overfor hinanden, når vi er i de vante omgivelser. Fjerne vi, det vante, så begynder vi at se og lytte til hinanden på andre måder. Og det er det som teambuilding handler om.

Lytte og samarbejde

Vi skal lære at lytte, så vi kan blive bedre til at kommunikere med hinanden. Det vil styrke vores arbejdsrelationer i det daglige arbejde. Og det vil dermed give mere arbejdsglæde til dagligt. Det vil også kunne medvirke til, at stress hos en medarbejder hurtigere kan identificeres, og virksomheden kan gøre noget, så den stressramte ikke bliver alvorligt syg. (Ikke at stress ikke er alvorligt. Men opdages stress tidligt, så kan der arbejdes med den, så den ramte ikke får et hjerteslag eller bliver deprimeret.) Derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere føler, at de er en del af et team. De skal vide, hvem de kan tale med om professionelle problemer, og hvem de kan tale med om personlige problemer. Det kan teambuilding være med til at lære alle.

Kende egne og andres grænser

De skal nemlig også kende deres egne grænser. De skal kunne forklare, de grænser, så andre kan hjælpe dem videre. Teambuilding handler med få ord om, at alle medarbejdere lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden. På den måde bliver arbejdspladsen ikke kun et bedre sted for alle at arbejde. Den bliver også mere effektiv, fordi små problemer, der ellers kan gnave sig ind og blive til store konflikter, kan løses hurtigt. Konflikter kan elimineres. Og hvis det ikke er værdifuldt, så ved jeg ikke, hvad der er værdifuldt for en arbejdsplads.

Absolut IKKE pjat

Derfor så skal du ikke fordømme teambuilding som noget nymodens pjat. Det er en god måde at skabe gode arbejdspladser på. Det er en god måde at skabe gode medarbejdere på. Og ja, det kan være en svær proces at overbevise alle medarbejdere om, at teambuilding giver gevinst. Både på det personlige og det økonomiske plan. Men tag tiden. Insister på, at alle skal deltage. Forsøg at finde eksperter, der har lang erfaring med teambuilding. De kan hjælpe dig med at sammensætte et program for en hel dag med teambuilding, som er skræddersyet til din virksomhed. Naturligvis vil de tage de nødvendige hensyn til alle. Der kan være tale om medarbejdere med et handicap. Der kan være tale om ældre medarbejdere, der måske ikke føler, at de kan deltage i fysisk anstrengende aktiviteter. Der findes mange forskellige teambuilding aktiviteter. De fleste kan alle – uanset alder og fysisk form – deltage i.