Det er kun otte måneder siden, jeg fik ansættelse som administrerende direktør i den virksomhed, som jeg nu er øverste chef for, og derfor var dette forårs forhandlinger om løn og andre lokale forhold også den første i min rolle som chef. Derfor havde jeg naturligt nok set frem til forhandlingerne med en vis spænding, og jeg havde brugt en del tid på at forberede mig.

Det er nemlig sådan, at virksomhedens økonomi ikke tillader, at jeg bare deler ud med rund hånd af lønforhøjelser, så jeg havde på forhånd forventet ret hårde forhandlinger. Mit udgangspunkt var imidlertid ret godt, for jeg kunne ud fra lønstatistikkerne i branchen dokumentere, at medarbejderne hos os ligger i den bedste tredjedel, hvad lønninger angår.

Og så blev forhandlingerne helt anderledes, end jeg havde ventet. Medarbejderrepræsentanterne meldte ret klart ud fra starten, at de faktisk var mere interesserede i efteruddannelse end i højere lønninger, så jeg greb den fremstrakte hånd og lovede at afsætte en pulje til efteruddannelse til gengæld for løntilbageholdenhed.

Arbejdsgruppe

Jeg fik så nedsat en lille arbejdsgruppe blandt medarbejderne, der skal komme med et udspil til, hvad det er for en type kurser, de gerne vil have. Vi har indbyrdes aftalt, at der nødvendigvis skal være tale om kurser, der er relevante for de enkeltes arbejde. Altså kurser som dem, der udbydes af MBK for eksempel.

Nu har vi haft et møde i samarbejdsudvalget og den nævnte arbejdsgruppe, og jeg følte mig i hvert fald tilskyndet til at rose arbejdsgruppen for dens forslag til efteruddannelse. Jeg er nemlig meget tilfreds med et forslag om, at medarbejderne i salgsafdelingen alle skal have et kursus i præsentationsteknik, for det er i allerhøjeste grad relevant for deres daglige arbejde.

Vores administrative medarbejdere havde overfor arbejdsgruppen peget på, at de godt kunne tænke sig nogle kurser indenfor it-området, så de kunne blive bedre klædt på til at få det bedste ud af de computerprogrammer, vi arbejder med i firmaet. Heller ikke det kan jeg som firmaets chef have noget imod.

De menige medarbejdere i produktionen skal vi i denne sammenhæng ikke tænke på, for de er garanteret en helt præcis mængde efteruddannelse i deres overenskomst, ligesom vi heller ikke har lokale lønforhandlinger for deres vedkommende.

Værkførerne

Men de fem værkførere, vi har i produktionen, er ikke omfattet af den samme overenskomst, så de skal også være med i vores lokalt arrangerede efteruddannelse. De fem værkførere var helt enige om, at de godt kunne tænke sig lidt mere uddannelse i, hvordan de tackler forskellige situationer i forhold til deres medarbejdere, og jeg ved, at der findes glimrende især et kursus i forhandlingsteknik, fordi jeg selv i sin tid har deltaget i et par stykker af den slags, så det er helt oplagt at sende værkførerne på sådan et kursus. Og vi havde simpelthen en fantastisk oplevelse i de bedste mødelokaler i København, vi nogensinde har prøvet!

Direktionssekretæren

Vores direktionssekretær er den helt rigtige til at forestå det praktiske arrangement omkring vores efteruddannelse, og jeg har nikket ja til hendes forslag om at afvikle kurserne et andet sted end i vores eget firma, så hun har nu bestilt plads i nogle velbeliggende kursuslokaler i København, så vi kan afvikle hele programmet der.