Døre og vinduer

Gennem de seneste måneder har vores villavej været stort set ufremkommelig, og det har været et helvede at komme til og fra husene på vejen. Årsagen er, at der bliver lagt nye fjernvarmerør – og vel også andre rør, når man nu er i gang – i gaden, så det meste af vejen har været gravet op, så man har skullet køre delvist oppe på fortovet for at passerer udgravningerne.

Men den alvorligste følgevirkning af udgravninger er alligevel, at nogle af husene har slået revner, fordi der har været brugt tunge maskiner til at grave op i vejbanen. Et af de ramte huse er faktisk vores eget, hvor en tydelig revne i facademuren står som et bevis for, at huset har været udsat for voldsomme rystelser fra de tunge maskiner.

Men selve revnen er ikke det værste, for den kan repareres med puds. Værre er det, at muren åbenbart har givet sig så meget, at det er gået ud over to af vores vinduer ud mod gaden. Der har åbenbart været tale om nogle vridninger i murværket i forbindelse med revnen, så de to vinduer er vredet så skæve, at deres termoruder ganske enkelt er sprunget.

En enkelt lille fordel

Vi har dog fået en gevinst ud af det alligevel: Revnerne har flere steder afsløret en yderst mangelfuld hulmursisolering! Og det er der jo heldigvis råd for. Her på Sjælland har vi firmaet Viking Isolering, der vel efterhånden er de mest anerkendte, og dem tog vi fat i med det samme. Det fik de fikset i en fart – heldigvis.

For os har det givet store gener, men vores kommune har helt fra starten erkendt, at den står med et erstatningsansvar, så det påfører os ikke direkte udgifter. Men lidt besvær følger der nu med, for de to vinduer med sprungne ruder er midlertidigt erstattet af træplader med noget isolering på indersiden. Det vil være hovedløst at isætte nye vinduer, før maskinerne er færdige med at rumstere i gaden.

Men andre huse på vores vej er faktisk hårdere ramt. Et par numre nede ad gaden på samme side som vores hus er der opstået endnu større skader på huset, og der er generne for beboerne helt sikkert værre, end de er for os. De har fået ødelagt både vinduer og døre af de mange rystelser, som maskinerne afstedkommer.

Jeg talte med beboeren forleden dag, og han var godt og grundigt træt af forholdene, for de havde fået isat nogle midlertidige døre ind til entreen og bryggerset, som passer så dårligt i den bestående dørkarm, at vinden suser ind i huset, så de har måttet hænger tæpper op på indersiden af dørene.

Men vi må jo alle sammen forsøge at tage ulemperne med et smil og være tålmodige. Arbejdet med fjernvarmerørene er selvfølgelig en nødvendighed, og vi har da kunnet se, at der ved samme lejlighed er blevet skiftet både vandrør og kloakrør, så vi vel kan forvente, at der ikke skal graves igen i vores gade de næste mange årtier.

Og den næsten-nabo, jeg talte med om problemerne, nævnte også, at der jo kunne være visse fordele forbundet med det hele. For eksempel havde han i lang tid overvejet at udskifte de billige vinduer i huset, fordi de ikke er up to date med hensyn til isolerende egenskaber. Nu kan han få det gjort på kommunens regning, uden at det skal koste ham selv så meget som en krone.