Datasikkerhed er vigtigt

Al information som en virksomhed opbevarer elektronisk skal sikres ordentlig. Det gælder alt fra finansiel information og betalingsoplysninger til oplysninger omkring ansatte og kunder. Denne beskyttelse er i Danmark underlagt både dansk og EU lovgivning.

Men datasikkerhed er ikke bare et spørgsmål om at overholde gældende lovgivning. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om at beskytte og varetage sin egen forretning.

Hvilke data skal beskyttes?

Vigtig information som opbevares af virksomheder, uanset om det drejer sig om information om ansatte, kundedata, loyalitetsprogrammer, transaktioner, indsamling af data osv., skal beskyttes. Dette skal ske, så ethvert misbrug af data kan undgås. Misbrug kan eksempelvis være svindel, phishing, identitetstyveri o.lign.

Typiske data, som mange virksomheder opbevarer kan eksempelvis være:

·         Navne

·         Adresser

·         Mailadresser

·         Telefonnumre

·         Bank eller kreditkortoplysninger

·         Sundhedsinformation

 

Disse data indeholder følsom information omkring f.eks. ansatte, kunder, familie, virksomhedsejere, leverandører, samarbejdspartnere etc.

Beskyttelse af denne type data er lovreguleret og kræver, at man overholder en række krav.

Lov om databeskyttelse

Når det handler om personfølsomme data er brug og opbevaring af disse reguleret under persondataloven, som alle skal overholde. Også europæiske regler og love skal overholdes. Og der er ingen undtagelse. Loven gælder for alle – såvel private som offentlige virksomheder og institutioner.

Sikkerhed

Straffen for at bryde reglerne omkring beskyttelse af data kan være ganske hård. Og det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at man har styr på datasikkerheden, når man opbevarer denne type informationer.

Uanset om man selv opbevarer informationerne, eller om man eks. benytter sig af eksterne datacentre, har man som indsamler af informationer ansvaret for, at disse opbevares og bliver brugt korrekt. Og reglerne er lige gældende uanset om man er et teleselskab, en webbutik med eget webhotel, en bank, en låneudbyder eller hvilken som helst anden enhed, som indsamler personhenførbare data.

Fejl kan koste dyrt

Det kan være ganske bekosteligt at fejle håndteringen af disse vitale data og store bøder kan i nogle tilfælde komme på tale. Så det er både vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne og samtidig sikre, at man så også overholder dem efterfølgende.