Der er mange mennesker, der virkeligt ville få udbytte ud af at komme i terapi. Ikke fordi de er syge, men fordi de ville kunne få en meget bedre livskvalitet, hvis de gjorde det. Tro mig, jeg har selv måttet indse det. Jeg gik rundt med nogle store komplekser, som jeg bare troede, var en del af min hverdag. Det var min overbevisning, at sådan er tingene bare, og det må jeg lære at leve med.

Mit mindreværdskompleks er dog blevet vendt til noget positivt for mig. Jeg har lært at tænke på andre måder end dem, der fortæller mig, at jeg ikke er god nok. At jeg er forkert. At jeg er grim. At jeg ikke kan klare dagligdagen. Jeg tror, at alle kender den følelse, hvor man bare synes, at man er en stor fejltagelse.

Svære tanker at slippe

Den slags tanker kan være utroligt svære at lægge fra sig. Også selv om man faktisk oplever små sejre i dagligdagen. På det personlige, det professionelle eller det faglige plan. Det var sådan ikke før end jeg havde engang, fik en kæreste, som sagde tingene lige ud til mig. Han var ærlig. Han sagde til mig, at han ikke kunne forstå, hvorfor jeg altid talte ned om mig selv.

Jeg kunne fx godt sige, at min kollega havde gjort et stykke arbejde godt. Men når jeg selv, havde gjort nøjagtigt det samme stykke arbejde ligeså godt, så nævnte jeg det bare, som en kendsgerning. Ikke som noget jeg havde opnået og kunne være stolt af. ”Du har et mindreværdskompleks, som gør, at du ser alting så sort. Jeg er træt af at høre på, at du altid siger, at du er grim. Det er du ikke. Du har brug for hjælp. Du har brug for at komme i psykoterapi.” Jeg måtte give ham ret.

Gitte Høj i København

Han hjalp mig med at finde en psykoterapeut i København – Gitte Høj, så jeg kunne komme i behandling hos hende. Det tog noget tid, inden jeg fik oparbejdet modet til det. Det er svært at indrømme over for sig selv, at man har et problem. Men jeg opdagede, at i det øjeblik, hvor jeg indså, at jeg har et problem, fik jeg styrken og modet til at komme i behandling.

Min kæreste må have stor forståelse for mennesker, der ikke har selvtilliden i orden. Han brugte meget lang tid på at tale med mig om det. Altid mens jeg græd eller bare var negativt indstillet overfor hele verden. Det må have været opslidende for ham.
Da han endelig fik mig overbevist om, at behandling er en vej frem, gik det faktisk også meget hurtigt med, at jeg fik det bedre.

Healthyyou – et fantastisk sted

Behandlingen, som psykoterapeuten i København gav mig, var udelukkende baseret på samtaler. Ingen medicin. Vi talte om mange ting. Jeg talte om min vrede og min følelse af, at mine forældre havde svigtet mig, da jeg var meget ung. Terapeuten var meget forstående. Gav mig nogle konkrete sætninger. jeg skulle sige til mig selv når jeg fik de her tanker. Det hjalp mig meget. I dag er jeg en glad og tillidsfuld kvinde. Og jeg har verdens dejligste kæreste. Tjek https://healthyyou.dk/

Psykoterapi kort forklaret

Psykoterapi er en behandlingsform, hvor man gennem samtale forsøger at hjælpe klienten med at få indsigt i egne tanker, følelser og adfærd. Formålet med psykoterapi er at give klienten redskaber til at håndtere aktuelle problemer og udvikle sig som menneske.

I psykoterapi arbejder terapeuten og klienten sammen om at identificere og analysere de problemer eller udfordringer, som klienten oplever. Dette kan f.eks. være angst, depression, parforholdsproblemer, traumer, spiseforstyrrelser osv. Gennem terapisamtalerne får klienten mulighed for at sætte ord på sine oplevelser og følelser, hvilket kan give større indsigt og selvforståelse.

Der findes mange forskellige psykoterapeutiske retninger og metoder. Nogle af de mest udbredte er:

  • Psykodynamisk terapi – Inspireret af psykoanalysen. Fokus på at afdække ubevidste konflikter fra fortiden.
  • Kognitiv terapi – Fokuserer på at identificere og ændre klientens negative eller uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre.
  • Adfærdsterapi – Bygger på indlæringsteori. Ser på hvordan klientens problemer opretholdes af dysfunktionelle adfærdsmønstre.
  • Humanistisk terapi – Vægter klientens ressourcer og potentiale. Fokus på at skabe mening og personlig vækst.
  • Systemisk terapi – Ser på klienten i samspil med familie, relationer og samfund.

En vigtig del af de fleste former for psykoterapi er alliance og tillid mellem terapeut og klient. Terapeuten skal være empatisk, åben og ikke-dømmende. Terapiforløbet tilpasses den enkelte klients behov og kan vare fra få måneder op til flere år. Effekten af psykoterapi afhænger blandt andet af klientens motivation og evne til indsigt.