Lider du under et lavt selvværd?

Lavt selvværd og dårlig selvtillid er to ting, der tit bliver snakket om, som om de er det samme. Men det er ikke tilfældet, og på mange måder kan man sige, at det er klart værst at lide under et lavt selvværd. Når du har lavt selvværd, kommer det til udtryk ved, at du ikke føler dig vigtig for din familie, dine venner eller måske for din omverden generelt. Du føler ikke, at du er uundværlig, og du føler ikke, at du er god nok eller ligeværdig med andre mennesker. Og tit vil du forsøge ubevidst, at give dig selv bedre selvværd ved at gøre nogle ting, som faktisk ikke har noget med selvværd, men selvtillid at gøre.

Du vil ubevidst forsøge at gøre dig selv vigtig ved at påtage ekstra arbejdsbyrder – enten på arbejdet, i din vennekreds eller derhjemme – hvad som helst for at føle dig vigtig og ikke mindst værdsat. Men der er forskel på bedre selvværd og selvtillid. Du tror måske på dig selv idet omfang, at du tror på, at du kan klare de her ekstra opgaver – men i virkeligheden er det en midlertidig løsning for dig. Så snart de ekstra arbejdsopgaver er klaret, er du ikke vigtig længere, fordi du ikke gør noget for andre.

Men gør noget for dig selv – forskellen på bedre selvværd og lappeløsninger er, at du får hjælp udefra. Få professionel hjælp til at styrke dit selvværd. Det kræver måneder med hårdt arbejde og støtte fra dem omkring dig, for at det kan komme til at bundfæste sig i dig, at du er vigtig og værdig, også selvom du ikke gør noget for at blive berettiget til den følelse. Stop med at bide ting i dig og tage imod ekstra byrder for at føle dig værdig. Få professionel hjælp til at få det bedre.

Author: Max

Share This Post On