juridiske problemer

Advokatfirmaerne i oversigten på Novaindex yder rådgivning ved et konkret juridisk problem. De kan dog også fungere som sparringspartner for kommunens socialjurist eller socialrådgivere inden for socialretlige emner. Deres erfaring er, at mange tunge sager kunne være undgået, hvis kommunen havde søgt juridisk bistand på et tidligere stadie. 

Advokatfirmaerne finder du under servicevirksomheder i Danmark på Novaindex.com. Advokaterne tilbyder rådgivning til kommuner inden for kommunale, forvaltningsretlige og sociale emner. Dette kan f.eks. være:

Forebyggende rådgivning:

  • Second opinion i vanskelige socialretlige spørgsmål inden for tvangsfjernelse og mellemkommunal refusion.
  • Overholdelse af forvaltningsretlige regler i den sociale sagsbehandling.
  • Udarbejdelse af indlæg for kommunerne til de sociale nævn eller Ankestyrelsen.
  • Hotline – en hurtig afklaring af juridiske spørgsmål for socialrådgivere giver mindre stressede medarbejdere og bedre afgørelser.
  • Undervisning af kommunens sagsbehandlere i forvaltningsretlige eller socialretlige emner.

Rådgivning i tvister:

  • Anlæg og førelse af retsag i tvister der ikke har fundet løsning ved de administrative klageorganer.
  • Forligsmæssige drøftelser i tvister med andre kommuner eller institutioner.

Vision og værdier

Det er vigtig for advokatfirmaet at yde vedkommende, konkret og anvendelig rådgivning. Dette betyder blandt andet, at rådgivningen tager udgangspunkt i klientens situation og behov, og leveres på en måde, som gør den praktisk anvendelig.

Ønsker en kommune et indlæg til et svar til Det Sociale Nævn, så leveres dette enten med advokatkontoret som afsender, eller i en wordfil til inkorporering i kommunens eget svar. Mangler kommunen en juridisk second opinion vil rådgivningen blive udformet som et juridisk responsum der kan danne grundlag for kommunens beslutning.

På samme måde er det den selvejende institutions konkrete historie, ressourcer og fremtidsplaner der er udgangspunktet for rådgivningen. Herved sikres forankringen af stifternes ønsker i nutidens handlinger.

Inden for det familieretlige område, er det vigtigt, at advokaten har et fuldstændigt kendskab til familiens opbygning og ønsker. Mange ønsker kan nåes på forskellige måder, og det er vigtigt at finde den rigtige måde. Formålet med at lade sig rådgive af en advokat er, at familien opnår en bedre forståelse af eksempelvis en testator eller gavegivers ønske, hvorved splid i familien kan begrænses.

Klare aftaler – tilfredse klienter

Det er vigtigt for advokatkontoret at levere det aftalte arbejde inden for den tidsramme som vi har aftalt og til den pris som vi har aftalt. Derfor modtager alle klienter et anerkendelsesbrev, hvori vores aftale er beskrevet.

Anerkendelsesbrevet indeholder således angivelse af hvilke opgaver vi har aftalt Advokatkontoret udfører, til hvilken timepris, eller eventuelt fast pris, og vores forventning om hvor lang tid sagen vil tage at gennemføre. På den måde undgås ubehagelige overraskelser, forventningerne kan afstemmes og skuffelser undgås. Læs i øvrigt advokatfirmaets forretningsbetingelser.

Advokatfirmaet er også et firma med social ansvar. Det er ikke nok at rådgive kommuner om det juridisk rigtige at gøre. Alle må tage deres del af ansvaret, og derfor er advokatfirmaerme hos Novaindex.com, der arbejder for det gode familie- og børneliv for alle børn og unge i Danmark – og som gør en særlig indsats for børn med særlige behov. Er der sket noget kriminelt, kan en advokat naturligvis også være behjælpelig.